Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Søknadsfrister for lag og foreninger

Oversikt over søknadsfrister for lag og foreninger når det gjelder tilskudd, leie av lokaler, spillemidler osv. Legg merke til at 1. mai og 15. oktober er viktige datoer for foreningslivet i Tønsberg.

 1. mai

 • Lokalleie for perioden september til mai i idrettshaller, samfunnshus, messehaller og skolelokaler.
 • Innkvartering i skolelokaler for perioden 1. juni til 20. august.

Se eget søknadsskjema for trening og arrangement til høyre på siden. Søknader sendes anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no.

Klikk her for mer info.

15. oktober

 • Ordinært drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger, for kommende år.
 • Delvis refusjon av strømutgifter i foreningseide hus.
 • ENØK- Delvis dekning av kostnad ved anskaffelse av varmepumpe og utskifting av varmekilder basert på fossilt brensel i foreningseide hus.

Se søknadsskjema for tilskudd til lag og organiasjoner til høyre på siden.
 

Behandles hele året

 • Arrangementsstøtte. Må søkes FØR arrangementet finner sted. Budsjett må legges ved søknad.

Se søknadsskjema for tilskudd til lag og organisasjoner til høyre på siden

 • Oppdatering av styret/kontaktpersoner i foreningen. Etter årsmøte, skal alle endringer på leder, kasserer og kontaktpersoner meldes inn til oss. Vi trenger navn, telefon, adresse og helst epost.
 • Etableringstilskudd for nye organisasjoner. Registeringsskjema må legges ved søknad.

Se eget registreringsskjema til høyre på siden. Registreringskjema / søknad sendes postmottak@tonsberg.kommune.no.
 

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Spillemidler

 • Søknadsfrist 15. oktober
 • Det må foreligge forhåndsgodkjente planer og nødvendige bilag
 • Må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Tønsberg kommune før byggestart. Kan søkes hele året.
 • Påtenkte prosjekter meldes Tønsberg kommune - Virksomhet kultur, idrett og folkehelse innen 15. oktober
 • Komplett søknad må leveres innen 1. desember
 • Avslåtte, men tidligere godkjente søknader må fornyes/gjentas innen 1. desember
 • Kulturdepartementets bestemmelser bør/må gjennomgås

For spørsmål, kontakt oss:

Lokalleie - Generelt: Anne Palm - apa@tonsberg.kommune.no,  tlf 33 34 81 27, og Anders Nygaard - anyg@tonsberg.kommune.no, tlf 33 34 83 06

Lokalleie - Støperiet: Axel Vegelbo - axv@tonsberg.kommune.no,  tlf 95 76 28 23

Spillemidler, Anleggsplan for idrett og friluftsliv: Magnus C. Martin - mcma@tonsberg.kommune.no,  tlf 33 34 83 12 og Anders Nygaard -anyg@tonsberg.kommune.no tlf 33 34 83 06

Velforeninger, barn og unge, sang- og musikkorganisasjoner: Ingvild Hersvik - Ingvild.Hersvik@tonsberg.kommune.no,   tlf 33 34 81 26

Andre foreninger og kulturorganisasjoner: Tor Inge Moseid - tim@tonsberg.kommune.no,  tlf 33 34 83 15 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/27/2017 ]
Mer om
Søknad- og regisreringsskjema
Søknadsskjema
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan