Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Spesialpedagog/ støttepedagog ved Vestre Tønsberg barnehager. Arkisaknr. 17/3618

Det er ledige 50% fast stilling, ledig fra 01.08.2017.

Barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune:
Tønsberg kommunes barnehager er delt inn i 6 barnehagevirksomheter.
Eik barnehager, Sentrum barnehager, Sandeåsen og Presterød barnehager, Søndre Slagen barnehager, Østre Slagen barnehager og Vestre Tønsberg barnehager. Informasjon om den enkelte virksomhet finner du på kommunens nettsted.

Felles satsningsområder for Tønsbergbarnehagene er:

 •  forebygging og tidlig innsats
 •  kvalitet i oppvekst og opplæring


Krav til stillingen:

 • bestått barnehagelærer, førskolelærerutdanning.
 • gyldig politiattest


Hovedarbeidsoppgaver:

 •  utarbeidelse av IOP og arbeid med spesialpedagogiske tiltak er vesentlig arbeidsoppgaver for stillingen.
 •  være et aktivt og positivt forbilde for våre barn – ha barnet i fokus.
 •  være en aktiv bidragsyter, støttespiller og motivator overfor de ansatte.
 •  tett samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere.


Kvalifikasjoner for stillingen:

 •  tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk vektlegges.
 •  erfaring fra barnehage og arbeid med barn med spesielle behov.
 •  gode skriftlige og muntlige framstillingsevner.
 •  gode samarbeidsevner.
 •  evne til å bygge tillit, skape entusiasme og arbeide selvstendig.
 •  evne og vilje til å sette seg inn i og bruke nye IT-systemer og e-verktøy .
 •  fleksibel, tilstedeværende og positiv.
 •  tett på, tydelig og vennlig.
 •  personlig egnethet vektlegges.


Annet:

 • ansettelsesprosessen vil starte så fort som mulig etter søknadsfristen har gått ut. Av erfaring vil det i løpet av våren komme flere ledige stillinger, ansettelsesprosessen vil derfor kunne vare frem mot sommerferien. 
 • menn oppfordres til å søke.


Nærmare opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :
Sølvi Mevold Gjennestad, telefon 33 34 80 50 eller e-post solvi.mevold.gjennestad@tonsberg.kommune.no

Søk på stillingen via vårt digitale søknadssenter 

Søknadsfrist: 28.03.2017


Informasjon om virksomheten Eik barnehager:
Vestre Tønsberg barnehager består av Aulerød, Barkåker, Ekely, Hogsens og Semsbyen barnehager. Det er stor variasjon i barnehagenes størrelse, antall barn og ansatte. Informasjon om den enkelte barnehage finnes via kommunens nettsted. 
Aulerød barnehage er en tilrettelagt barnehage for barn med hørselshemming. Aulerød har også hørende barn. For stillinger i Aulerød kreves det tegnspråklig kompetanse. 
Det er 6 tilrettelagte barnehager i Tønsberg kommune. I vår virksomhet er det Barkåker. De tilrettelagte barnehagene har ekstra ressurser og kompetanse til det beste for barn med nedsatt funksjonsevne.


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/14/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan