Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Stilling ledig

Vi søker etter nytenkende medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Stillingene må søkes elektronisk!

Tønsberg er en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggerne i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven ! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en kontinuerlig utvikling innen informasjonsteknologi. - Vi søker etter nytenkende medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet.
Tønsberg kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Tønsberg kommune mottar alle søknader elektronisk. Søkere må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsskjema med veiledning finner du når du går inn på hver enkelt stilling under.
Kopier av attester og vitnemål taes med til et eventuelt intervju.

Dersom du ikke har tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med Servicesenteret i Tønsberg Rådhus eller Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek for lån av maskin og hjelp. Husk å merke søknad med arkivsaksnummer.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

NB! Helsepersonell må legge ved offentlig/ godkjent autorisasjon etter §§ 48 og 49 i Lov om helsepersonell. Ved tilbud om stilling innenfor barnehage,skole, barnevern og helseområdet, vil det bli stilt krav om politiattest.

Velkommen som medarbeider!Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/02/2013 ]
Relatert informasjon
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan