Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Korttid

Korttid er avlastning, rullering, vurdering, øyeblikkelig hjelp

Om kortidsplass sykehjem
Korttidsplass kan du få

 

  • om du trenger opptrening/opplæring etter sykdom eller
  • utredning/vurdering av hjelpe-omsorgsbehov
  • om du er utskrivingsklar fra sykehuset, men ikke klar for å komme hjem
  • om du får behov for akutt pleie og tilstanden kan avhjelpes over noen døgn i institusjon
  • utprøving/justering av medikasjon
  • tilpasning av hjelpemidler
  • personer som har omsorgsoppgaver i hjemmet kan søke avlastning. Den hjelpetrengende kan også selv søke.

 

Avlastning / opptrening kan også tildeles som rulleringsopphold.
Her skal dine individuelle behov bestemme tiltakene. Målsetting for den enkelte vil variere ut fra behov.

Tilbudet om akutt pleie henvises fra din fastlege eller legevakt i samarbeid med sykehjemmets lege.

Hva koster tjenesten
Alle som får korttidsplass ved sykehjem må betale en egenandel pr døgn. 
Utover 60 døgn blir egenandelen beregnet i forhold til inntekt. Egenbetaling er regulert i forskrift om egenandel helse- og omsorgstjenester.
 
Søknad om korttidsplass
Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg
 
Kontaktinformasjon
Tlf 33 34 87 30

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse
Grenaderveien 11, Eik
v/Tønsberg Voksenopplæring (gml. Eik lærerhøgskole)

Åpningstid
Mandag - fredag kl 10 - 14
Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Aktuell informasjon
Selvbetjening
Regelverk
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan