Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Sykehjemmene i Tønsberg

Vår visjon : "Det er godt å være gammel på sykehjem i Tønsberg"

Om sykehjemmene
Tønsberg kommune har tre sykehjem; Nes, Eik og Træleborg. 
Kommunen har også fast avtale om sykehjemsplasser ved de private institusjonene
Attendo Maribu og Marie Treschow.

Tønsberg kommune stiller samme krav til sykehjemstjenesten ved de private sykehjemmene som til egne institusjoner.

Ved sykehjemmene er det følgende tjenestetilbud:

I tilknytning til Eik og Nes har sykehjemmene også omsorgsboliger.

På Nes er det 3 avdelinger ; Kikut. Nesalleen og Nestunet, og ved Eik er Det Jutulveien Omsorgsbolig.

Virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg (SiT) er i en kontinuerlig utviklingsprosess og personalet er forpliktet til å arbeide i forhold til virksomhetens målsetting.
Pleie, omsorg og aktivitet er basert på individuelle behov og faglige vurderinger.  Vi legger vekt på miljøbehandling og individuell tilnærming med utgangspunkt i beboerens egen livshistorie.

Pårørende er en verdifull ressurs for både brukere og personalet. Vi ønsker et nært samarbeide for å kunne gjøre det enda hyggeligere for våre brukere.
Besøkstider avgjøres av brukerne selv.

Sykehjemmene har høy sykepleierdekning og egne sykehjemsoverleger.
 
Pris for tjenesten:
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenandel helse- og omsorgstjenester

Søknad om sykehjemsplass:
Tønsberg kommune tildeler sykehjemsplass både ved kommunale og private institusjoner.
Søknad om sykehjemsplass skjer ved henvendelse til virksomhet Tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Søknad/ kontakt oss:
Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester :
Telefon: 33 34 87 30
Fax: 33 31 96 60
Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no
Postadresse:
Tønsberg kommune
Postboks 2410

3104 Tønsberg

Ledere:
Virksomhetsleder :Laila Synnøve Mjøs
Enhetsleder Nes : Bodil Bøe Bettum
Enhetsleder Træleborg : Ingunn Finsveen
Enhetsleder Eik : Mia Fjellhaug
 

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 07/31/2015 ]
Aktuell informasjon
Selvbetjening
Regelverk
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan