Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Tannhelsetjenesten

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til priorterte grupper.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir gratis tilbud til disse gruppene

* Barn og ungdom fra fødsel t.o.m 18 år
* Psykisk utviklingshemmende
* Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon
* Brukere i hjemmesykepleien som får besøk minst en gang per uke i 3 måneder eller mer


Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret betaler 25% av offentlige takster.

Det gis også tilbud om undersøkelse og tannbehandling for fengselsinnsatte og personer i kommunal og statlig rusomsorg.

Voksne betalende pasienter tilbys behandling etter fylkeskommunale takster ut fra klinikkenes ledige kapasitet.

Tannhelsetjenesten legger stor vekt på å hjelpe den enkelte til å ivareta sin egen tannhelse.

Øyeblikkelig hjelp!
Tannlegevakten tilbyr kun nødvendig førstehjelp.

Det er etablert en ny tannlegevakt og den har følgende adresse:
Rambergveien 3, 5 etg, 3115 Tønsberg (lokalene til Kaldnes tannhelse)
Vakttelefon: 33 69 74 74
E-post: tannvakt@gmail.com

For mer informasjon om tannhelsetilbudet se: http://vfk.no/Tema-og-tjenester/Tannhelse/Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 07/29/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan