Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Tilskudd

Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. 47,9 prosent av dette overskuddet fordeles til idrettsformål, hvor den største andelen går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet, ved å sikre at flest mulig kan drive med idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom (6-19 år).

Det kan søkes spilemidler hele året, med endelig frist 1.desember hvert år.

Planer og tegninger for anlegget må forhåndsgodkjennes, før det kan søkes om spillemdiler.

Les mer om spillemidler og hvordan man søker.

 

Kommunalt tilskudd

Tønsberg kommune tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, lokale innvandrerorganisasjoner og frivillige organisasjoner som driver integreringsfremmende arbeid. Tilskudd gis på bakgrunn av innkomne søknader. De økonomiske tilskuddene er i stor grad basert på aktivitet som finner sted i Tønsberg. Tilskudd til lag og organisasjoner baseres og antall medlemmer under 19 år i foreningen. Egne retningslinjer inngår for tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner, og tilskudd til integreringsfremmende arbeid for frivillige organisasjoner.

Hva kan det søkes tilskudd til, med hvilke frister?

 • Drift til lokale innvandrerorganisasjoner. 15. oktober.
 • Integreringsfremmende arbeid for frivillige organisasjoner. 15. oktober.
 • Ordinært drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger, for kommende år. 15.oktober.
 • Delvis refusjon av strømutgifter i foreningseide hus. 15.oktober
 • ENØK- Delvis dekning kostnad ved anskaffelse av varmepumpe og utskifting av varmekilder basert på fossilt brensel i foreningseide hus. 15.oktober
 • Etableringstilskudd for nye organisasjoner. Kan søkes hele året.
 • Arrangementsstøtte. Må søkes FØR arrangementet finner sted, ellers vil den ikke bli behandlet. Budsjett må legges ved søknad. Kan søkes hele året, med endelig søknadsfrist 15. oktober. 

Se Retningslinjer for kommunalt driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig aktivitet knyttet til integrering og inkludering.

 

Fylkeskommunale tilskudd og stipender 

Vestfold fylkeskommune deler ut to årlige kulturstipend. I tillegg fordeler fylkeskommunen utviklingsmidler til kulturformål og gir tilskudd til innvandrerorganisasjoner og tiltak for innvandrere.
 

 • Fylkeskommunen tildeler to årlige kulturstipend à kr. 25 000 per år. Stipendenekan søkes av profesjonelle kunstnere og unge talenter med virke i Vestfold. Søknadsfrist er
 • Vestfold fylkeskommunes utviklingsmidler til kulturformål
 • Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig flerkulturell virksomhet
  Lokale innvandrerorganisasjoner kan årlig søke om støtte til drift og tiltak. I tillegg kan organisasjoner og privatpersoner søke om støtte til frivillig flerkulturell virksomhet.

Se her for søknadsskjema og mer informasjon om fylkeskommunale tilskudd og stipender. 

 

Statlige tilskuddsordninger til friluftsliv og naturforvaltning

De ulike tilskuddsordningene er:

 • Tilskudd til viltformål
 • Statlige tilegninger, båndlegging av friluftslivsområde
 • Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområdet
 • Tilskudd til friluftsaktivitet

 Se her for søknadsskjema og mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

 

Tilskuddsportalen

 Tilskuddsportalen gir en oversikt over en lang rekke økonomiske støtteordninger som din forening kan søke på. Innholdet i portalen er spesielt tilrettelagt for lag og foreninger. Det er utvalget for kultur og frivillighet som har bestemt at Tønsberg kommune skal gi tilbud omk denne portalen.

Tilskuddsportalen vil være til god hjelp for å få en oversikt over alle offentlige og private tilskuddsformer, fonds, legater osv. Her er det bare å lete seg fram. Ved å trykke på lenken ovenfor åpnes et registreringsskjema som lag og foreninger må fylle ut for å få tilgang til portalen.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/02/2017 ]
Mer informasjon
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan