Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Tiltak for Funksjonshemmede

Tiltak for Funksjonshemmede (TFF) består av Senter for forebygging (SeF), Årfuglveien Ressurssenter (ÅRS) og et saksbehandlerteam. Sentrene tilbyr i tillegg til avlastning, veiledning til barnehage, skole og foreldre/foresatte. Saksbehandlerteamet behandler søknader om avlastning, fritidstilbud, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent(BPA). 

Tiltak for Funksjonshemmede koordinerer også Induviduelle planer. Tjenestene gis til barn og unge 0-18år.

Kontaktinformasjon:
Tjenesteleder: Helle Staveland
Besøksadresse: Halvdan Willamsens Allè 1
Tlf: 466 22 890


Saksbehandlerteam
Besøksadresse: Halvdan Willamsens Allè 1
Tlf: 408 05 820


Senter for Forebygging tilbyr følgende tjenester:

 • Veiledning til barnehager og skoler
 • Familieveiledning
 • Tilrettelagte fritidstilbud
 • Døgnavlastning
 • Faglig veiledning, kurs eller andre kompetansehevende tiltak

Senteret har ikke en klar målgruppeavgrensning, men innehar spesiell kompetanse i forhold til barn og ungdom med atferdsproblemer, ADHD, autismespekterforstyrrelser og utviklingshemminger. Senteret har en atferdsteoretisk forankring, og legger særlig vekt på trygghet, forutsigbarhet, utvikling og selvstendighet. Veiledningstilbudene er lavterskeltilbud som en kan motta etter direkte henvendelse til senteret. Fritidstilbud og avlastning krever vedtak. Kontakt saksbehandlingsteamet.

Kontaktinformasjon:
Leder: Rita Magnussen
Besøksadresse: Huginsvei 13, 3151 Tolvsrød
Tlf: 33 29 25 50 rima@tonsberg.kommune.no

Årfuglveien Ressurssenter tilbyr følgende tjenester:

Vi gir familier til barn og unge med store og sammensatte funksjonsnedsettelser en lettere hverdag ved å tilby:

 • Avlastning
 • Oppfølgingssamtaler
 • Støttesamtaler
 • Informasjonssamtaler/systemveiledning til foreldre.
 • Individuell plan (IP)
 • Veiledning/opplæring til foreldre, barnehager og skoler ift målgruppen på senteret. Vi tilbyr undervisning om epilepsi.

Kontaktinformasjon:
Leder: Sigrid Christine (Tine) Kristiansen
Besøksadresse: Årfuglveien 8, 3123 Tønsberg
Tlf: 33 29 24 60/ 971 74 470
E-post: sckr@tonsberg.kommune.no

Avlastning, koordinering og IP krever vedtak. Kontakt saksbehandlerteamet ved behov.

 


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/27/2016 ]
Relatert informasjon
Søknadsskjema (0-18 år)
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan