Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Tolketjeneste

Hvem kan tolke ? Når skal tolk brukes ? Bruk av tolk, retningslinjer for betaling av tolketjenester og oversikt over tolker for Tønsberg kommune og tolketjenester i Tønsberg.

Hvem kan tolke?

 • ALDRI barn!
 • Unngå familiemedlemmer og venner.


Når brukes tolk?

 • Tolken gir en stemme også for den det tolkes for!
 • Tolken sikrer forsvarlig kommunikasjon.
 • Vurder behovet nøye! En pasient med en kronisk sykdom bør bli kjent med sin sykdom og dens terminologi på norsk! 

Bruk av tolk:

 • Start timen/konsultasjonen med en presisering av alles roller og understrek at tolken har taushetsplikt.
 • Sett av nok tid: alt skal sies to ganger! Dette tar dobbelt så lang tid som en samtale der begge parter har felles språk.
 • Vær kort og presis. Si litt av gangen før du overlater til tolken å oversette; dette gir bedre kvalitet på tolkingen. Tilby tolk og samtalepartner penn og papir.
 • Henvend deg ALLTID til din samtalepartner: tolken skal du ha i sideblikket. Slik oppfatter du viktige ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos din samtalepartner.
 • Sitt i en trekant slik at alle kan se hverandre godt og høre godt.
 • Gi tolken hvilepause når det er behov.
 • Si ALDRI: ”Kan du si til henne at…” Bruk direkte tiltaleform i hele samtalen.
 • Tolken skal kun oversette det som blir sagt, og skal aldri utelate, endre eller tilføy noe. Er du usikker på om tolken gjør dette, stopp samtalen og få en oppklaring. Du som bestiller av tolketjeneste bestemmer premissene for tolkingen! 

Retningslinjer for betaling:

 • Rundskriv UDI 23/94 TIA:
 • Tolketjenester i fob med undersøkelse og behandling i sykehus og offentlige poliklinikker dekkes av institusjonen.
 • Tolketjenester i primærhelsetjenesten, for eksempel fastlege og privatpraktiserende spesialister, dekkes av kommunen.
 • Tolketjenester for asylsøkere og flyktninger som bor på asylmottak, skal dekkes over mottakets budsjett.
 • Tolketjenester hos private tannleger dekkes av kommunen; i offentlige tannklinikker skal utgiftene dekkes av Fylkeskommunen.
 • Tolketjenester hos NAV, politi og andre statlige instanser dekkes av disse.
 • Tolketjenester på skole (foreldremøter osv) dekkes av kommunen.


Betaling i Tønsberg kommune

I Tønsberg kommune er det hver enkelt virksomhet som skal dekke sine utgifter til tolk.

 • I primærhelsetjenesten (for eksempel fastlege) og privatpraktiserende spesialister (for eksempel øre-nese-hals-spesialist, røntgeninstitutt, gynekolog og øyelege) og hos psykiatriteam: dekkes av seksjon for legetjenester. cecilia.haglind@tonsberg.kommune.no
 • For asylsøkere/flyktninger tilhørende statlig mottakssystem (Tønsberg Mottak) som bruker migrasjonshelsesenteret, dekkes utgifter til tolk av senteret. 
 • I barnevernstjenesten: dekkes av Barn & Unge.TOLKETJENESTER I VESTFOLD
Oppdatert 01.07.2015

Tolkehjelpen AS
Ulike språk
Tlf: 40 00 49 06


Tolketjenesten AS
Ulike språk
Tlf: 815 22 505


Anne Dokkens Tolketjeneste
Kvinne
Språk: russisk, tsjetsjensk og slovakisk
Tlf: 47 23 31 38 / 33 46 05 01
Adresse: Kråkåsveien 58, 3229 Sandefjord


Hend Jacobsen Tolketjeneste
Kvinne
Språk: Arabisk
Tlf: 90 94 44 54 / 33 39 07 87
Adresse: Granøveien 5, 3145 Tjøme


OVERSETTELSE AV DOKUMENTER
Introduksjonssenteret for utlendinger
Tlf: 32 04 47 00
Drammen kommune
Engene 1
3008 Drammen Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/25/2015 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan