Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Tønsberg kommunale Eiendom

Virksomheten Tønsberg kommunale Eiendom har med sine 150 ansatte ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens yrkesbygg og boliger. I tillegg har virksomheten ansvar for bostøtte, startlån og tilskudd fra Husbanken.


Ansvarsområder:

Forvaltning, drift og vedlikehold av ca 200.000 m2 yrkesbygg og ca 850 boliger:
Virksomheten skal gjennom kjøp, salg og rehabilitering av bygg sørge for at Tønsberg kommune til enhver tid har den nødvendige bygningsmasse som trengs for å tilfredsstille service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.
Verdiene av bygningene skal opprettholdes, samtidig som de ulike brukerne skal tilbys funksjonelle og tilfredsstillende lokaler og boliger i henhold til brukernes behov.


Boligkontoret har ansvar for boligsosialt arbeid, forvaltning og husvertfunksjon for kommunens ca. 850 boliger. Boligene leies ut til personer som er bosatt eller har tilhold i kommunen.
Boligkontoret behandler søknader om kommunale utleieboliger (
trygdeboliger/trygdeleiligheter), bostøtte, startlån og tilskudd fra Husbanken.


Adresser og kontakt:

Postadresse:
Tønsberg kommune
Tønsberg kommunale Eiendom
Postboks 2410
3104 Tønsberg 


Besøksadresse:
Gunnarsbø, Svend Foynsgt. 3 3126 Tønsberg

Telefon: 33 34 89 30 faks: 33 31 88 04


Virksomhetsleder:
Gro Pettersen gro.pettersen@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/19/2015 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan