Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Transporttjeneste helse og omsorg

Tønsberg kommune tilbyr transport til personer som er avhengig av tilrettelagt transport for å kunne benytte kommunens helse- og omsorgstjenester og dagtilbud

Tema
Helse- og omsorgstjenester

Om transporttjenesten
Kommunens transporttjeneste tilrettelegger for personer som har behov for transport til kommunens velferds- og aktivitetstilbud.  Transporttjenesten er tilrettelagt for rullestolbrukere og kjører fra dør til dør.  Det betales en differensiert egenandel, se under.

Transporttjenesten gis inntil 4 - 5 ganger i uken til personer som deltar på kommunens som dagsenter demente, Herstad dagsenter, trening rehabiliteringsavdelingen,  seniorsenter.
 
Transporttjenesten gis inntil 4- 5 ganger i uken til personer som er tildelt arbeids- eller aktivitetstilbud etter søknad.  Eksempel: Manus, seniorgruppe, Smiløkka, Fønix.

Transporttjenesten gis inntil 3 ganger i uken til personer som fast deltar i kommunens trenings- eller kulturaktiviteter som svømming, trim, teatergruppe, bridge.

Hvem får transporttjeneste
Personer som har et behov for tilrettelagt transport og ikke kan benytte ordinære transportmidler kan få tilbud om transport etter en individuell vurdering.

Hva kreves for å få transporttjenesten
Forutsetningen er at personen er avhengig av transporttjenesten for å kunne benytte kommunens helse- og omsorgstjenester.  Tjenesten gis etter en individuell vurdering og kapasitet. 

Kontakt hjemmetjeneste eller aktuelt dagtilbud for å få avtale om transport.

Hva koster tjenesten
Kr 70 pr dag (tur/retur) i egenandel for de som benytter transport til følgende tjenstetilbud inntil 3 dager i uken:
         - Velferd og forebygging, dvs. trenings- og kulturaktiviteter

Kr 40 pr dag (tur/retur) i egenandel for de som benytter transport til følgende tjenstetilbud 4 - 5 dager i uken:
        - Helse og rehabilitering, dvs. kommunens dagaktiviteter.
        - Arbeid og aktivitet, dvs. arbeids- eller aktivitetstilbud tildelt etter søknad.   

Betalingsmåte
Kommunen sender regning en gang i måneden og fakturerer for antall dager som benyttes pr måned.  Avbestill en dag på forhånd for å unngå betaling for ubenyttet tranport.

Kontaktinformasjon
Avbestilling av transport
Transportkoordinator Dag Østerud
Tlf 91 85 04 03

Om faktura/betaling
Torill Lengard
Tlf 33 34 88 48

Virksomhet Arbeid, Aktivitet og Fritid (AAF)
Virksomhetsleder Grethe Johnsen
Tlf 33 34 88 51Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Aktuell informasjon
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan