Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Vann, avløp og renovasjon

Med vann forstår vi vannforsyning og at denne tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften og har en investeringstakt som stopper forfallet i ledningsnettet og reduserer lekkasjene. Vannforsyning sikres gjennom det interkommunale vannverket, Vestfold Vann.

Forurensning fra avløpsnettet skal ikke komme i konflikt med lokale og nasjonale brukerinteresser. Tønsberg renseanelgg IKS håndterer avløpsansvaret i Tønsberg.

Renovasjon skjer i samarbeid med VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs) som vil være pådrivere i arbeidet med avfallsreduksjon og kildesortering på en måte som er samfunnsøkonomisk forsvarlig. Helse- og miljøfarlige stoffer som kan gi alvorlig forurensning og skade skal behandles særskilt.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/26/2016 ]
Relatert informasjon
Informasjon om Bydrift
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan