Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Veileder for søknad om tilskudd til tilpasning

Boligtilskudd til tilpasning kan gis til:

 • funksjonshemmede
 • særlig vanskeligstilte på annen måte
 • eldre over 60 år


som har et særlig behov for delvis eller hel dekning av

kostnader til nødvendig:

 • utbedring
 • fornyelse
 • vedlikehold
 • spesialtilpasning for funksjonshemmede / mennesker med kronisk sykdom


av ny eller brukt bolig. 

Tilskudd kan også gis til delvis eller hel dekning av kostnader ved nødvendig oppføring av garasje for funksjonshemmede.

Husstandens økonomi vurderes i saksbehandlingen. Det er i utgangspunktet ingen øvre grense for tilskuddsbeløpet. Innvilget tilskudd inntil kr 40.000.- gis uten sikkerhet. Dersom det overstiger kr 40.000,- vil det bli tatt pant i boligen og tilskuddet nedskrives med 10 % over 10 år.

Skriftlig pristilbud på arbeidet/tiltaket må innhentes fra håndverker og/eller leverandør og vedlegges søknaden. Det må innhentes 2 skriftlige tilbud.
NB! Moms skal være inkludert i alle pristilbud.

Tønsberg kommunale Eiendom v/Boligkontoret har løpende behandling av søknader. Behandlingstiden er normalt ca. 2 – 3 uker.

Etter at saksbehandler har mottatt originalfakturaer for det utførte arbeid tar det vanligvis minst 14 dager å utbetale tilskuddet.


Det tas forbehold om endringer.

Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden :

 • Vedlegg til søknad om tilskudd
 • Siste selvangivelse som viser inntekter, formue og skatt
 • De 2 siste lønnsslipper/trygdekvitteringer.
 • Saldoutskrift for alle bankkonti
 • Saldo / nedbetalingsplan for all gjeld
 • Bekreftelse på nedbetalt gjeld (jfr. siste selvangivelse)
 • Tilbud / avslag fra privatbank dersom dette kreves av oss

 

Spesielle forhold
Dersom det er spesielle forhold kommunen bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av din søknad bør du redegjøre for dette på et eget ark. 


Søknaden sendes/leveres:

Tønsberg kommunale Eiendom v/Boligkontoret.

Postadresse Postboks 2410, 3104 Tønsberg. 
Besøksadresse: Svend Foynsgate 3 (Gunnarsbø), 3126 Tønsberg.
Telefon: 33 34 89 30
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/04/2016 ]
Informasjon
Skjema
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan