Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Vold i nære relasjoner - handlingsplaner for Tønsberg kommune

Denne handlingsplanen er et ledd i innsatsen for å bekjempe vold i nære relasjoner i Tønsberg kommune. Planen gjelder for alle hjelpetjenester samt skoler og barnehager i Tønsberg kommune. Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse er en grunnleggende rettighet nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 19 og 34.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/31/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan