Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Vold og overgrep

Er du utsatt for vold eller trusler kan du kontakte Krisesenteret i Vestfold. Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon, noen å snakke med og noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret. Alle ansatte har taushetsplikt.

KRISESENTERET I VESTFOLD

Døgnåpent
Telefon 33 35 91 91

www.skiv.no

Krisesenteret i Vestfold drives på vegne av 12 kommuner i Vestfold.
Krisesenteret gir tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.

På Krisesenteret får du tilbud om:
 

  • En person som lytter til det du vil fortelle
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte
  • Et trygt midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • Fysisk adskilt og forskjellig inngang til botilbudet til kvinner og til menn
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 06/26/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan