spacer spacer2
Barnehager - opptak
Barnehageplass kan søkes hele året, men hovedopptaket har SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR.

Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i supplerende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Søknader om barnehageplass gjelder det kalenderåret det er søkt. Det må søkes om barnehageplass hvert år. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og søknad om overflytting og oppsigelse.

Tønsbergbarnehagene er delt inn i 4 geografiske opptaksområder. Søkere som har søkt til fristen for hovedopptaket og har fylt ett år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august samme år. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år, se Lov om barnehager. Søkere som ønsker hjelp til å søke eller som ikke har personnummer kan henvende seg i servicesenteret i rådhuset for å få hjelp.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan