spacer spacer2
Tønsberg kommune - åpen, oppriktig og profesjonell.
Tønsberg kommunes administrasjon er organisert etter tonivåmodellen, hvor for tiden 35 virksomheter og 7 fagenheter er direkte underlagt og rapporterer til rådmannen. For å ivareta daglig drift og oppfølging er det to direktører i ledergruppa som utgjør kontaktpunktet for virksomhetene. Rådmannens ledergruppe er et integrert team med bred kompetanse og arbeider kontinuerlig med å utvikle kommunens administrative apparat. Tønsberg kommunes verdier er å være en åpen, oppriktig og profesjonell organisasjon.

Rådmann Geir Viksand


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan