spacer spacer2
Sentrale dokumenter
Tønsberg kommune har flere planer og dokumenter som angir visjoner, mål, strategi og virkemiddel, samt konkretisering av planer og tiltak for å oppnå målene i kommuneplanen. Her kan du få innsikt i hvordan kommunen skal håndtere sine ansvarsområder videre. Kommunenplanen, som har et 12 års perspektiv, er grunnleggende og retningsgivende. Videre finner du rapporter og regnskap som forteller hva vi har oppnådd eller ikke oppnådd i forhold til disponible ressurser.

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan