spacer document image 1
Trafikklys
spacer2
Vei og trafikk

Tønsberg kommune har som mål å utvikle et hovedveisystem med tiltrekkelig kapasitet, godt utbygget kollektivtilbud og gode muligheter for bruk av sykkel. Dette betyr at arbeidet for et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem videreføres i samarbeid med nabokommunene Nøtterøy og Tjøme. Ved bygging av nytt veinett skal veitrafikksituasjonen analyseres med tanke på å løse framkommelighet, luftforurensning, støy og kollektivtrafikk. På sikt håper vi at gjennomgangstrafikken fra Nøtterøy og Tjøme kan skje utenom bykjernen. En miljøvennlig byutvikling med tilrettelegging for myke trafikanter skal videreføres.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan