spacer spacer2
Miljø og klima

Hensynet til en bærekraftig utvikling, innbyggernes helse, miljø og velferd skal prege kommunens virksomhet og utvikling. Dette betyr at Tønsberg kommune skal arbeide for en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. Det skal arbeides for å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen, noe som igjen betyr at kommunens virksomheter skal utarbeide egne konkrete og etterprøvbare miljømål for egen organisasjon.

Tønsberg kommune skal bidra til å oppnå de nasjonale målsettingene for begrensning av klimagassutslipp og energibruk. Energibehovet skal sikres på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Dette er konkretisert i flere målsettinger.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan