spacer spacer2
Bystyret
Bystyret velges ved kommunevalget og er kommunens øverste politiske styringsorgan. Bystyret treffer vedtak i kommunen i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Her behandles saker som er pålagt ved lov og en rekke saker som kommunen anser som riktig at bystyret skal behandle. Møtene i bystyret er åpne for publikum, holdes i bystyresalen i Tønsberg rådhus og overføres direkte på vår nettside.

Tønsberg bystyre 2015 - 2019

Bystyrets representanter samlet i Stoltenbergparken :

I første rekke sitter

Reidar Smidsrød (KrF), utvalgsleder,  Lene Lauritsen Kjølner (uavhengig), Rune Sørdalen (H), Bent Moldvær (FrP) varaordfører, Petter Berg (H) ordfører, Per Martin Aamodt (Ap), Anette Viken (SV), Suzy Haugan (V) og Steinar Solum (SP)

I 2.rekke står :

Torild Dehnæs (KrF), Anne-May Hogsnes (FrP), Anne Holm Moen (Ap), Marianne Gran (Ap), Ida Helen Sakshaug (H), Mary-Ann Oshaug (Ap), Lise L. Mandal (H), Kari Asmyhr (Ap), Ellen Eriksen (FrP)

3.rekke :

Olav Sannes Vika (SV), Joke Verwaard (V), Terje Olsen (MDG) utvalgsleder, Hilde Sørdalen (Ap), Mathilde Gran Karoliussen (Ap), Tove Rise Kværne (H)

4.rekke

Aksel Even Haraldsen (H), Erik Steenbuch  (FrP),(varamedlem), Bent Kittelsen (FrP), utvalgsleder, Håkon Helge Hjemly (Ap), Ellen Marine Lian (H),  Henning Wold (H), utvalgsleder, Lisbeth Johansen (Ap)

5.rekke

Ole Sverre Lund (H),utvalgsleder, Morten Asplin (H), Harald Berg (H) varamedlem, Harald Haug Andersen (Ap), Anne Line Broen (AP), Ketil Teigen (Ap), Harald Madsen (FrP) varamedlem, Gunhild Rui (Ap) varamedlem og Øyvind Jacobsen (Ap)


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan