spacer spacer2
Høring : Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem i Tønsberg kommune
Høringsbrevet og høringsnotatet med forslaget til forskrift ser du i vedlegget.

Høringssvar kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no.
Høringsfristen er 15. februar 2017.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan