spacer spacer2
Helse og omsorg

Kommunen har ansvar for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Hvilke tjenester den enkelte får, vil variere og være avhengig av den enkeltes individuelle behov.

Tønsberg kommune er pilotkommune i Pasientsikkerhetsprogrammet ved Helsedirektoratet.
Logo - I trygge hender
Informasjon om kommunens tjenestetilbud finnes i venstre meny. Søknadsskjema kan lastes ned og sendes til kommunens Tildelingskontor. Ta kontakt med Tildelingskontret hvis du har behov for hjelp til å fylle ut en søknad.

Søknad sendes til:
Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Kontakt/spørsmål:
Telefon: 33 34 87 30 i tidsrommet 10:00 til 14:00
Faks:     33 34 87 40
Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Grenaderveien 11, 3 etasje, Eik
v/Tønsberg Voksenopplæring ( gml. Eik lærerhøgskole )

Åpningstid :
Mandag-fredag kl. 10-14


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan