spacer spacer2
Politisk organisering

Politisk organisering  Vis medlemmer i formannskapet Vis 
Administrativ ledelse og organisering Vis medlemmer i utvalg for bygge og arealsaker Vis medlemmer i utvalg for finans, plan og næring Vis medlemmer i utvalg for teknikk og miljø Vis medlemmer 
i utvalg for helse og omsorg Vis medlemmer 
i utvalg for kultur og frivillighet Vis medlemmer i utvalg for barn og unge Vis medlemmer i 
administrasjonsutvalget Vis bystyrets 
medlemmer Vis medlemmer i kontrollutvalget Tønsberg kommunale Eiendom KF Vestfold Interkommunale Vannverk IKS Vestfold 
Interkommunale brannvesen IKS Tønsberg Hovedvegfinans AS Vesar AS Tonsberg utvikling Vestfoldmuseene 
IKS Overformynderiet Tønsbergfjordens 
avløpsutvalg IKS Vestfold Krematorium IKS Gå til Tønsberg Parkering AS Eldrerådet Bibliotekstyret Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne Havnestyret


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan