spacer spacer2
Ros og ris
Tønsberg kommune fokuserer på solid kvalitet på sine tjenester, fornøyde brukere, god økonomistyring og kompetente ansatte.

Vi ønsker din tilbakemelding på hva du synes er bra og hva som kan bli bedre i din kommune. Send oss din tilbakelding her.

Tønsberg kommunes nettsider:
Har du noen synspunkter om våre nettsider, det kan være informasjon som mangler, eller en mening om hvordan vi på andre måter kan gjøre våre nettsider bedre så send tilbakemelding her


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan