spacer spacer2
Å være ansatt i Tønsberg kommune
Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver som forvalter viktige samfunnsoppdrag blant annet innenfor skole, oppvekst, helse og omsorg. Vi skal levere tjenester av høy kvalitet til våre innbyggere. Det krever vilje til kontinuerlig forbedring og et høyt servicenivå. Som medarbeider i Tønsberg kommune er du med på å forvalte samfunnets offentlige ressurser. Ansattes kompetanse, erfaringer, evner og holdninger har derfor stor betydning for hvordan innbyggerne opplever våre tjenester.

Visjon: Der fremtiden skapes

Verdier: Åpen – oppriktig - profesjonell

Dette kan du forvente som ansatt:

  • Et meningsfylt arbeid og en trygg arbeidsplass
  • Forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår
  • Gode pensjonsavtaler
  • En utviklingsrettet arbeidsgiverpolitikk
  • Medvirkning og innflytelse

Dette forventer vi av deg:

  • Forstår og etterlever kommunens verdier og etiske retningslinjer
  • Har en profesjonell og serviceinnstilt holdning til våre brukere
  • Utviser et godt medarbeiderskap
  • Bidrar til faglig utvikling av tjenestene
  • Har grunnleggende digitale ferdigheter

 

 


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan