spacer spacer2
Byplan 2014 - 2026 er vedtatt
Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

Byplanen er nå vedtatt (BY-sak 098/15). Byplanen med vedlegg kan lastes ned her:


Disse kartene er i pdf format. Dersom du ønsker nærmere informasjon om ditt nærområde anbefaler vi kommunens kartløsning.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan