spacer spacer2
Politikk og demokrati

Bystyret er kommunens øverste politiske organ og velges ved kommunevalget hvert 4.år.

Bystyret ledes av ordfører Petter Berg (H).

For å ivareta kommunens mangfoldige oppgaver, oppnevnes en rekke styrer, råd og utvalg.

Som innbygger har du mange muligheter til å delta aktivt i utviklingen av Tønsberg kommune. Å benytte dine demokratiske rettigheter er hjemlet i lovverket, men er også sterkt ønskelig i en innbyggerorientert kommune som Tønsberg.

Valgene i venstremenyen gir deg oversikt over bystyret, informasjon om ordfører og varaordfører, møteplaner og informasjon om saker som skal til politisk behandling. Videre finner du lenker til politiske partier i Tønsberg, oversikt over partienes gruppeledere. Her finner du også postlister der du kan lese all offentlig korrespondanse.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan