spacer spacer2
Digital post fra Tønsberg kommune via Altinn
Tønsberg kommune har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram - om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.
Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn eller innbyggernes valgte postkasse hos Digipost eller eBoks. Innbyggerne oppfordres til å oppdatere Kontaktregisteret. Dette er tilgjengelig både på www.altinn.no og www.norge.no. Innbyggerne vil da bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn. Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på https://www.altinn.no. Varsel sendes til registrert sms eller e-post adresse. 
 
I meldingsboksen ligger det da en lenke som går til KS SvarUt sitt forsendelsesarkiv der man kan lese brevet. Ønsker du å ta vare på brevet mer enn 3 måneder må det lagres lokalt.
 
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt som vanlig brev. 
 
Digitalt førstevalg – veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Tønsberg kommune. 
 
Gradvis innfasing av digital post
Servicesenteret (alkoholbevilling og kontroll) og Kommuneutvikling (byggesak) er snart i gang med å sende ut digital post. I løpet av året vil veldig mye av posten kommunen sender ut være digital.
 
Digital post til virksomheter og organisasjoner
I Altinn er det normalt bare daglig leder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettighet til å åpne post på vegne av virksomheten til administrativt personale. Det er også mulig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen via Altinn. Innstillinger finnes under Profil, roller og rettigheter.
 
Altinn brukerservice
Ved spørsmål om bruk av Altinn, kontakt Altinn brukerservice
Telefon 75 00 60 00 mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan