spacer spacer2
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 er vedtatt
i bystyresakene 072/15 og 006/16. Bystyrets vedtak kan ikke påklages. Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

Disse kartene er i pdf format. Dersom du ønsker nærmere informasjon om ditt nærområde anbefaler vi kommunens kartløsning.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan