spacer spacer2
HPV vaksine
Vaksinasjonsdato for HPV dose: 
Torsdag 30.03 kl 17.00 - 19.00
 
Neste tilbud om vaksine blir i juni 2017. Dato vil komme.
 
Sted: Slagen helsestasjon, Kastanjeveien 22, Tolvsrød
Påmelding til sekr.: 33 34 85 30
 
 
 
Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 
Ta kontakt med helsestasjonstjenesten, tlf 33 34 85 30
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine
NB    HPV vaksinasjon er ikke anbefalt til gravide.
 
Bakgrunn
Alle kvinner født 1991 og senere har tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet var  i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
 
HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.
  
HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan