spacer spacer2
Sosiale tjenester
Målet med den økonomiske sosialhjelpen er at du skal opprettholde en rimelig levestandard inntil du igjen kan klare deg selv. Sammen med deg, vil vi hjelpe deg å bli selvhjulpen hurtigst mulig.; Her finner du informasjon om hvem som kan søke, hva du kan få hjelp til, hvordan kontakte oss, hvordan gå fram for å søke, om dokumentasjon, vilkår og om taushetsplikt.

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan