spacer spacer2
Søknad om barnehageplass
Søknader om barnehageplass gjelder det kalenderåret det er søkt. Det må søkes om barnehageplass hvert år. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og søknad om overflytting og oppsigelse.; Søknadsfrist er 1. februar 2017

Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i supplerende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Les mer her 

Søknadsskjema finner du her


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan