spacer spacer2
Tema og tjenester

Tønsberg kommune har ansvaret for over 800 tjenester. Spekteret av tjenestetilbud viser alle livets faser, "fra fødsel til grav", og forteller deg hvor det offentlige Tønsberg kan bidra med sine tjenester. Vi har organisert beskrivelser av tema og tjenester uavhengig av hvilken virksomhet som leverer tjenesten.

Mange tjenester er lovpålagt, andre er vedtatt politisk av bystyret i Tønsberg og noen tjenester kjøper vi av ideelle eller private leverandører. Noen tjenester har brukergaranti.

Servicesenteret i Tønsberg Rådhus gir nærmere informasjon eller du kan kontakte den enkelte virksomhet.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan