spacer spacer2
Vold i nære relasjoner - handlingsplaner for Tønsberg kommune
Denne handlingsplanen er et ledd i innsatsen for å bekjempe vold i nære relasjoner i Tønsberg kommune. Planen gjelder for alle hjelpetjenester samt skoler og barnehager i Tønsberg kommune. Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse er en grunnleggende rettighet nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 19 og 34.

Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan