spacer document image 1 spacer2
Barnehager og skoler

Barnehager

I Tønsbergbarnehagene går det daglig 2192 barn pr. 1.november 2016
Tønsberg kommune har et stort mangfold i sitt barnehagetilbud som ivaretas av tilsammen 43 kommunale og private barnehager.

Nytt fra 01.01.2017: Ekely barnehage og Sigridløkka barnehage på Vear tilhører Tønsberg kommune.

Skoler

Det er 14 kommunale grunnskoler i Tønsberg kommune. Det er 9 barneskoler, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 3 ungdomsskoler.

Elevtallet i våre skoler er pr. 1.september 2015 4379.
Videre har vi kulturskole, voksenopplæring for flerspråklige (Tønsberg Voksenopplæring) og sosialpedagogiske tilbud.

I Tønsberg finnes fire private skoler.

Nytt fra 01.01.2017: Vear skole tilhører Tønsberg kommune.


Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan